Bediening

Als een hulpmiddel niet direct kan worden bediend door b.v. een touchscreen of toetsenbord dan wordt gekeken naar alternatieve bediening. Voor het toepassen van alternatieve bediening worden vaak speciale schakelaars toegepast. KMD levert een grote verscheidenheid aan bedieningsschakelaars.

Een kleine camera wordt op het hulpmiddel (bijvoorbeeld een Mudikom, Wizard Color of direct als computer muis) gemonteerd. De gebruiker heeft een zogenaamde spot (vaak een sticker) op het voorhoofd of de bril.

De IR PC-Link is een draadloze infrarood interface tussen hulpmiddelen van de T3 serie, zoals de T3 Maxi, T3 Mini, T3 to Go, KMD oogbediening en een standaard PC met USB aansluiting.

TÜV ISO-9001 ISO certificering 9001 © 2019 KMD | Privacyverklaring