Docreader is een programma dat getypte tekst omzet naar een gesproken boodschap.

DocReader beschikt over alle mogelijkheden van een eenvoudige tekstverwerker : bestanden openen, bewerken, opslaan en afdrukken. DocReader heeft ook de functies om tekst op te maken, zodat je bijvoorbeeld lettertypes en tekstkleur kunt wijzigen.

Het grote verschil met andere tekstverwerkers is dat DocReader beschikt over een geavanceerd tekst-naar-spraak systeem (RealSpeak™). Hierdoor kan elke tekst in DocReader worden voorgelezen. En niet alleen in het Nederlands, maar bijvoorbeeld ook in het Frans, Engels, Duits, Zweeds, Italiaans en Spaans. DocReader kan bovendien als ondersteuning dienen bij het aanleren van een nieuwe taal omdat je naast een visueel contact ook een auditief contact hebt met de nieuwe taal: je krijgt namelijk de uitspraak van de woorden te horen.
Tijdens het typen van een tekst kan DocReader uitspreken wat er getypt wordt:

  • Bij ieder karakter (karakterecho)
  • Bij ieder woord (woordecho)
  • Bij iedere zin of ieder zinsdeel
  • Bij iedere Enter

Ook combinaties van bovenstaande opties zijn mogelijk.

DocReader heeft ook de mogelijkheid om in andere programma's voor te lezen als er getypt wordt. Als je bijvoorbeeld in Microsoft Word werkt, kun je ook daar bij ieder karakter, ieder woord, iedere zin of iedere Enter horen wat je aan het typen bent.

DocReader beschikt over een zogeheten 'klembordlezer'. Elke tekst die naar het klembord wordt gekopieerd (via Ctrl+C bijvoorbeeld), uit elk willekeurig programma op je computer, kan worden voorgelezen.

TÜV ISO-9001 ISO certificering 9001 © 2019 KMD | Privacyverklaring