Eurovocs Suite is een software pakket dat ondersteuning biedt bij het schrijven, lezen of spreken. Het is opgebouwd uit een drietal modules.

  • DocReader
  • Skippy
  • Keyvit

Eurovocs Suite wordt als hulpmiddel breed toegepast:

  • Als alternatieve computerbediening voor mensen met een motorische handicap (onder meer voor ALS-gebruikers)
  • Als ondersteuning om sneller te typen voor mensen met een beperkte handfunctie
  • Als ondersteuning bij leesproblemen en schrijfproblemen (zoals dyslexie)
  • Als communicatiemiddel en als ondersteuning bij spraakstoornissen

De drie programma’s worden geleverd in combinatie, als Eurovocs Suite, maar zijn ook los verkrijgbaar.

TÜV ISO-9001 ISO certificering 9001 © 2019 KMD | Privacyverklaring