Omgevingsbediening

Om zelf tv, radio, deuren en nog veel meer te kunnen bedienen is een stuurapparaat nodig.
Afhankelijk van de beperkingen en het aantal te bedienen functies wordt voor een specifiek stuurapparaat gekozen. In een aantal situaties wordt de omgevingsbesturing geïntegreerd in het communicatiehulpmiddel. In andere gevallen kan worden volstaan met een geschikte omgevingsbediening.

De T3 EC is een stuurunit die geheel kan worden aangepast op alle situaties waar gebruik wordt gemaakt van infrarood bediening. Met zijn sterke zender functioneert deze in de meest onmogelijke situaties.

Voor eenvoudige bediening van enkele functies van bijvoorbeeld de TV kan de Big Jack worden toegepast. Door het aansluiten van maximaal 6 voor de gebruiker passende schakelaars kunnen zenders worden gekozen of het volume worden geregeld.

TÜV ISO-9001 ISO certificering 9001 © 2019 KMD | Privacyverklaring