Klein & Melgert Developments NV, gevestigd aan 't Holland 24 6921 GW te DUIVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Klein & Melgert Developments NV
’t Holland 24
6921 GW Duiven
+31 316 268021
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
https://www.kmd.nl

M. Cup is bij Klein & Melgert Developments NV verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVG. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Welke gegevens we bewaren;

Klein & Melgert Developments NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Klein & Melgert Developments NV verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar*)
 • Burgerservicenummer (BSN)

 *) KMD verzamelt alleen informatie over personen jonger dan 16 jaar als we toestemming hebben van de ouders. Mocht dit onverhoopt toch zonder toestemming gebeuren, bijvoorbeeld omdat deze informatie ingevuld wordt via onze website, neemt u dan contact op met KMD zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Klein & Melgert Developments NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te    
 • kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U een juist advies te geven in relatie tot uw lichamelijke en/of geestelijke beperking.
 • Het kunnen opstellen van een offerte voor de aan u te leveren product en/of dienst.
 • Het aanvragen van toestemming bij de instanties die de geadviseerde goederen en diensten eventueel gaan vergoeden. Hiervoor hebben we normaliter uw BSN nummer nodig.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om service te kunnen verlenen op de door ons geleverde goederen en diensten.
 • U te kunnen adviseren over mogelijke upgrades of vervanging van de aan u geleverde goederen en diensten.

KMD maakt gebruik van een CRM systeem voor het beheren van uw gegevens.

KMD NV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KMD) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Klein & Melgert Developments NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast zal KMD persoonsgegevens bewaren zolang dit wettelijk verplicht is of dit vereist wordt door de zorgverzekeraar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klein & Melgert Developments NV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klein & Melgert Developments NV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Klein & Melgert Developments NV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te vergaren via de KMD website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klein & Melgert Developments NV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Klein & Melgert Developments NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

Beveiliging persoonsgegevens

Klein & Melgert Developments NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

KMD Next

Hier vind u de privacy policy van KMD Next. Privacybeleid

Here you find the privacy policy for KMD Next. Privacypolicy

Klein & Melgert Developments nv

‘t Holland 24
6921 GW Duiven

T: 0316-268021

F: 0316-281160

E: info@kmd.nl 

Heeft u een vraag? Vul het formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op

KMD gebruikt de door u ingevulde gegevens uitsluitend om uw vraag, verzoek, aanmelding te kunnen verwerken.
Wat is uw naam?
Invalid Input
Wat is uw e-mailadres?
Wat is uw vraag of opmerking?
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring..
Invalid Input